Sáng ngày 02-03-2020. Liên doanh các nhà thầu đã tiến hành khởi công dự án Công trình nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - Quốc lộ 1. Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi khởi công.
D93A0065 1
 
D93A0243 1
 
D93A0301 1
 
D93A0206 1
     
Nut GT4